pl gb
2017-09-21 08:28:00

Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim

baner na stronę.jpg

Projekt jest realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Osi priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego”, którego celem jest „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Celem Projektu jest wzrost poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zmniejszanie barier w dostępie do usług rozwojowych dla nich oraz ich pracowników w zakresie podniesienia kompetencji. W ramach projektu zapewnione są dotacje - refundacja kosztów związanych z realizacją usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Grupa docelowa

Projekt obejmuje wsparciem mikro małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) posiadające filię, siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także pracowników MMŚP, zatrudnionych na terenie ww. województwa.

Obszar

Projekt jest realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Kwota i poziom dofinansowania

Maksymalna kwota jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa i  wynosi:

Okres realizacji

Projekt realizowany jest od 1 kwietna 2017 roku do 31 marca 2020 r.

Zapraszamy do szczegółów oferty:

www.fur.pfp.com.pl

Osoby do kontaktu

Joanna Ligenza, Mobilny Doradca
tel. 91 312 9223, tel. kom. 882 348 218,  mail j.ligenza@pfp.com.pl

Piotr Stokłosa, Mobilny Doradca
tel. 91 428 3652, tel. kom. 784 961 130,  mail p.stoklosa@pfp.com.pl

Biuro Projektu

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin.
tel. +48 91 312 92 06/07/09, fax +48 91 312 9201

fur@fur.pfp.com.plwww.pfp.com.pl

Biura PFP

Oddział w Koszalinie, ul. Partyzantów 17, pokój 202, 75-411 Koszalin, tel./fax 94 34 07 035, 784 689 616.
Oddział w Wałczu, ul. Południowa 10B, pokój 205, 78-600 Wałcz, tel./fax 67 25 83 086.

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.