pl gb
2020-03-11 10:34:00

Kompetencje drogą do sukcesu

Nowe specjalistyczne usługi wspierające rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw branży ICT będą świadczone przez Technopark Pomerania dzięki realizacji projektu „Kompetencje drogą do sukcesu”. W jego ramach kilkunastu specjalistów Technoparku podniesie swoje kwalifikacje doradcze z zakresu m.in. wprowadzania nowych produktów, usług i modeli biznesowych w sektorze technologii cyfrowych, administracji sieciami i systemami IT, a także User Experience Design, DevOps, Big Data as a Service czy Design Thinking.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wachlarza specjalistycznych usług Technoparku Pomerania, które pomogą firmom w rozwijaniu innowacji technologicznych. Nowe kompetencje specjalistów pozwolą lepiej dostosować świadczone przez nich usługi doradcze i szkoleniowe do oczekiwań przedsiębiorców w dynamicznie zmieniającym się sektorze ICT. Dzięki temu jako ośrodek innowacji Technopark Pomerania wpisze się w koncepcję tzw. „one-stop-shop”, zapewniając firmom kompleksowe wsparcie – od identyfikacji potrzeb i analizy dostępnych możliwości wdrożenia rozwiązania, przez wybranie modelu biznesowego i ścieżki rozwoju technologii , po zaplanowanie harmonogramu jej wdrożenia i monitorowanie jego efektów.

Nowe i ulepszone usługi pomogą w szczególności innowacyjnym przedsiębiorcom prowadzącym prace badawczo-rozwojowe nad nowoczesnymi technologiami. Będą oni mogli skorzystać nie tylko z usług wspierających wprowadzanie nowych produktów, usług i modeli biznesowych (jak m.in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO, wyszukiwanie i wsparcie w nawiązaniu relacji z partnerami biznesowymi i naukowymi), ale także z technicznego wsparcia w zakresie m.in. przetwarzania wielkich zbiorów danych, automatyzacji wdrożenia, rozwoju, testowania i ciągłego monitorowania środowisk deweloperskich i testowych czy administracji sieciami i systemami IT.

 

Projekt: Kompetencje drogą do sukcesu

Termin realizacji: 2020-2021

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie

Działanie 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.